בית חלקיה 132133

מושב עובדים בדרום , בצד כביש צומת נוזשון-צומת ראם , כ 4 ק " מ מדרום מזרוז לגדרה . משתייך לארגון יישובי פועלי אגודת ישראל . השם סמלי , כשם אביו של הנביא ירמיהו . נוסד ב , 953 ו בית גרעין "נתליאל " מירושלים , ונקרא בתחילה '' נחליאל . " שטחו כ 3 , 200 דונם , תושביו כ . 370 ענפי כלכלה עיקריים : רפת , לול , גידולי שדה , פרדס ומטע זיתים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור