בית חורון 160143

מעבר הרים ומקום יישוב בדרך הקדומה מן השפלה אל גב ההר ( כיום עובר בו כביש לטרון-ראמאללה . ( בתחילתו של המעלה שוכן כיום הכפר הערבי בית עור א תחתא ( נ " צ 44 ו 58 ו , ( הוא בית חורון תחתון , שמספר תושביו 3 , 4 , 600 ובראש המעלה שוכן כיום הכפר הערבי בית עור אל 9 וקא ( נ " צ 143 ו 6 ו , ( הוא בית חורון עליון , שמספר תושביו כ , 300 ו . מלבד הקשר הברור בין השמות בית עור ובית חורון , מצוי בכפר הערבי התחתון קבר קדוש מוסלמי בשם א נבי עור . תודות לחשיבותו האסטרטגית שימש מעלה בית חורון זירת קרבות בתקופות שונות . אחרי שיהושע הכה את מלכי האמורי בגבעון , הוא רדף אחריהם דרך מעלה בית חורון ( יהושע י , ' י - ' י '' א . ( המקום נזכר בכתבי המלך שישק 925 ) לפסה"נ . ( כמסופר בספר שמואל א ' ( י"ג , י"ח , ( עלה אחד משלושת ראשי הפלשתים דרך בית חורון כדי לתקוף את שאול . בדברי הימים ב ' ( ח , ' ה , ( ' מסופר כי שלמה המלך בנה את "בית תורון העליון ואת בית חורון התחתון ערי מצור חומות דלתים ובריח . " כאן הביס יהודה המכבי את צבאו של המצביא סרון הסורי . המקום נזכר גם בתלמוד ובמקורות אחתם . במלחמת העולם הראשונה שימ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור