105105 soraor

עיירה ערבית בצפון רצועת עזה , בצד הכביש אשקלון-עזה . תושביה כ . 6 , 000 במאה ה 3 ו נערך במקום זה קרב גדול בין הצלבנים למוסלמים , הוא "קרב בית חאנון . " הקרב נסתיים בנצחונם של המוסלמים , ולזכר הנצחון הוקם במקום מסגד א נצר ( מסגד הנצחון . ( במלחמת העצמאות כבשו כוחות צה"ל את בית חאנון " ) טריז בית חאנון , ( " אך המקום הוחזר למצרים אתרי הסכמי שביתת הנשק .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור