בית חן 170182

כפר ערבי בהו-שומרון , בצד כביש שכם-טול כרם , במרחק כ 4 ק"מ משכם . תושביו כ , 600 כולם מוסלמים . על פי המסורת השומרונית גרו לפנים בכפר שבע משפחות של שומרונים שהתאסלמו . מכאן גם שמו של הכפר ( וזן משמעו שבעה . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור