־בית הערבה 135־ 197

קיבוץ בדרום בקעת הירדן , בערבות יריחו , כ 8 ק " מ מדרום מזרח ליריחו . משתיין לתק " מ . על שם היישוב בית הערבה ( נ '' צ , ( 193135 שהוקם ב 1939 ונעזב במלחמת העצמאות . מיסודה של היאחזות נח '' ל שהוקמה ב . 1980 ענפי המשק העיקריים : תמרים , כרם , גידולי שדה , פונדק דרכים , שותפות בפרק המים " אטרקציה" שבחוף קליה . תושביו כ . 40  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור