jv העמק 164 264

קיבוץ בגליל המערבי 5 , ק"מ ממזרח לכביש עכו-נהריה , כ 6 ק '' מ מדרום מזרת לנהריה . משתייך לתק " מ . על שם עיר קדומה בשם זה , ששכנה בסביבה זו ( נזכרת ביהושע י '' ט , כ '' ז , בנחלת שבט אשר . ( נוסד ב , 1949 בידי גרעין של "הבונים " מהונגריה , שאליו הצטרפו אחרי כן גרעינים של "הבונים " מאנגליה ומהולנד וגרעינים של "הצופים " מישראל . שטחו כ 3 , 300 דונם , תושביו כ . 430 ענפי חקלאות : לול , גידולי שדה , רפת , בננות , משתלות . תעשייה : מפעל "תעשיות ביולוגיות . " במקום מוזיאון ארכיאולוגי . כ 1 . 5 ק '' מ מדרום מזרח לקיבוץ תל מימאס ( נ '' צ - ( 166263 כנראה מקומה של העיר הקדומה בית העמק . בנחל הסמוך , נוזל ביונ העמק , נתגלו בתקופה האחרונה שרידי מפעל מים מן התקופה הצלבנית הכוללים מנהרה עם פירים ושתי תעלות מקבילות חצובות באורך של כ 4 ק " מ .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור