בית דגן 134156

עיירה ( מועצה מקומית ) מדרום לתל אביב , בצד הכביש לרמלה . מקור השם : הכפר הערבי בית דג , ' ן שננטש במלחמת העצמאות . לפי סברה אחת , מקומה של העיר הקדומה בית דגון , על שם האל הפלשתי דגון שחציו אדם וחציו דג . לפי סברה אחרת , מקומה של העיר הקדומה בית דגן , על שם אל הדגן . הכפר הערבי , שחסם את התנועה מתל אביב לירושלים בפרוץ מלחמת העצמאות , נכבש בידי ה '' הגנה" ב 948 ו . אחרי המלחמה הפך יישוב עולים , בייחוד עולים מבולגריה , שעסקו בעיקר בחקלאות ובמרוצת הזמן התפתח ונעשה עיירה . מספר , התושבים כ . 3 , 460 ליד צומת השבעה , שרידי בית הקרן הק » מת - עמדה של כוחות ה " הגנה " בימי מלחמת העצמאות לאבטחת הדרך לירושלים . העמדה פוצצה בידי הערבים אך מגעיה לא נטשוה עד שהמקום שוחרר . במקום גלעד לזכר הנופלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור