ri'a ג'ן 186 263

יישוב דרוזי ( מועצה מקומית ) בגליל העליון , במורדות הר מירון , כ 0 ו ק " מ מצפון מזרח לכרמיאל . מקור השם - אולי הגנים הנטועים במקום ואולי שיבוש השם בית דגון - עיר שנכללה בנחלת שבט אשר ( יהושע י '' ט , כ " ז . ( היישוב הנוכחי נוסד במאה ה . 18 במאה ה 9 ו חיו במקום גם כמה משפחות יהודיות . מספר תושביו כ . 8 , 430  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור