בית אמץ 152170

כפר ערבי במערב הר שומדון 8 , ק " מ מדדום מזרח לקלקיליה . תושביו כ , 350 כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור