בית אלפא 191 213

קיבוץ במזרח עמק יזרעאל , לרגלי הגלבוע . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . מקור השם מן השם הערבי ח'רבת בית אילפא , שבו נשתמר שם היישוב אילפא מתקופת המישנה . הקיבוץ הראשון של תנועת השומר הצעיר ; נתארגן ב , 1921 בית חברי גדוד השומר הצעיר א , ' חברי קבוצת ביתניה עלית וחברים יחידים , ועלה על הקרקע ב 922 ו . עמד בהתקפות של ערבים במאורעות 1929 ובמאורעות 936 ו , 939 ו ושימש בסיס יציאה ליישובי "חומה ומגדל" שהוקמו בסביבה . ב 1940 חל בו פילוג על רקע רעיוני , ובעקבותיו נערכו חילופי חברים בינו ובין הקיבוץ רמת יוחנן . במרוצת הזמן קלט גרעינים נוספים . לפני מלחמת העצמאות שימש בסיס של ה"הגנה . " בתחילת מלחמת העצמאות הותקף והופגז בידי הערבים . שטחו כ 10 , 300 דונם , תושביו כ . 650 ענפי חקלאות : מדגה , לול , רפת , מטעים , גידולי שדה . תעשייה : מפעל לייצור נגררים , מפעל לציפוי מתכות ומפעל לויסות תרמוסטטים "קב קור . " במקום מוסד חינוכי " גלבוע , " בית תרבות ע " ש הנופלים במלחמת העצמאות , בית עם , מפעל הנצחה לחללי מלחמות ישראל . בתחומי הקיבוץ נתגלה בור מים מטויח מימי בית ראשון ושרידי בית כנסת מן...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור