בית אל 172148

תל בתחום הכפר ביתין 4 , ק '' מ מצפון מזרח לראמאללה , בצד הכביש ראמאללה-יריחו . לפי הסברה המקובלת מקומה של העיר העתיקה בית אל - עיר חשובה ומקודשת הנזכרת במקרא פעמים רבות . אברהם חנה בה ובנה בה מזבח . יעקב לן במקום ( חלום יעקב . ( אחרי כיבוש הארץ בידי יהושע נכללה בנחלת שבט בנימין . בימי השופטים היה בה מקדש והיא שימשה מרכז של פולחן ומקום מושב לשופט . אחרי התפלגות הממלכה נכללה בית אל בתחום ממלכת ישראל , אך מדי פעם עברה מיד ליד . חשיבותו של המקדש בבית אל עלתה בימי ירבעם בן נבט , שהקים בו עגל זהב . המקדש בבית אל נותץ בימי יאשיהו . אחרי חורבן בית ראשון ניטש המקום , והיישוב בו נתחדש עם העולים מבבל ונמשך כל ימי בית שני . בפרוץ מרד החשמונאים , בוצרה העיר בידי שר הצבא הסורי בכחידס . בימי המרד נגד רומי , כבש אספסיאנוס את העיר ושם בה חיל מצב . אחרי חורבן בית שני התדלדלה העיר בהדרגה . על פי ממצאי החפירות היה המקום מיושב למן התקופה הכנענית התיכונה ועד לסוף התקופה הביזנטית . במקום נחשפו שרית מקדש ושרידי ארמון ומצודה , יסודות של חומה קדומה , כלי חרס , חותמת , אבני בניין מסותתות ( שעל אתת מהן חקוק מגן ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור