ב»מה (ביףא) 197 265

יישוב כפרי בגליל העליון , כקילומטר מצפון לצפת . על שם העיירה ביריה הנזכרת בתלמוד , שנודעה אחר כך כמקום מושבו של ר ' יוסף קארו , מחבר '' שולחן ערוך . נוסד ב , 1945 בידי גרעין של "בני עקיבא , " על שטח קרקע שנגאל בידי הברון רוטשילד ב . 1893 נתפרסם בעת מאבק היישוב היהודי בשלטון הבריטי בשנים האחרונות שלפני הקמת המדינה . ב 5 במארס 946 ו פרץ צבא בריטי ליישוב , אסר את כל המתיישבים בתואנה שירו לעבר המחנה הסמוך של הלגיון הערבי . כעבור 10 ימים , ביום י '' א באדר תש '' ו , עלו למקום כ 3 , 000 צעירים שנתקבצו מכל יישובי הגליל , והקימו על הר סמוך את ביריה ב . ' לאחר שגם ביריה ב ' נהרסה בידי הבריטים , הוקמה מייד ביריה ג . ' בסופו של דבר הורשו 20 חברים להישאר במחנה . במלחמת העצמאות היה היישוב נצור ומנותק . אחרי המלחמה , ב , 1949 הוקם במקום מושב עולים שננטש לכמה שנים ושוקם ב . 1971 שטחו כ 1 , 500 דונם ומספר תושביו כ . 640 עיקר תעסוקתם יערנות . ביישוב—מצודת ביריה המשוחזרת , המשמשת מוזיאון מקומי , שרית בית כנסת קדום וקבר עתיק המיוחס לבניה בן יהוידע , מגיבורי דוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור