(אל־)בירה (בהו־חבוון) 143 093

כפר ערבי בהר חברון , כ 20 ק " מ מדרוס מערב לחברון , ליד א ך ' הךיה . תושביו כ , 700 כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור