ביר (א־)סכה 153196

כפר ערבי בצפון השרון , כ 5 ק " מ מצפון לטול כרם . במקום קבר קדוש מוסלמי — גימל א דין . ב 988 ו צורף למועצה המקומית זמר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור