ביר נבאלה 168139

כפר ערבי במרחק כ 8 ק '' מ מצפון לירושלים , ממערב לכביש אל ראמאללה . תושביו כ , 1 , 600 כולם מוסלמים . בתחום הכפר יסודות של מיבנים עתיקים , גתות ושרידי בניינים ערביים מימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור