ביר (אל־)מכסור 171242

יישוב בדוי ( מועצה מקומית ) בגליל התחתון 10 , ק '' מ מצפון מערב לנצרת , בצד הכביש לשפרעם . תושביו כ , 5 , 550 בני שבט ערב אל חג ' ירת שהתיישבו כאן במיבני קבע בשנות הששים . בתחומי הכפר : חךבת ב 1 ר נשבר ( ח ' ךבת ביר אל מכסור ) ובה חומות חרבות , יסודות , מזוזות , שברי עמודים וקברים חצובים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור