זנביר (א־)זיבק 139149

באר עתיקה ליד בית הכלא של רמלה . פירוש השם — באר הכספית . מעליה מיבנה מן התקופה הממלוכית . לידו קבוצת עצי שקמה עתיקים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור