)«אל(-ביוכי 082 076

כפר ערבי בדרום רצועת עזה , כ 2 ק '' מ מדרום מזרח לרפיח . תושביו כ , 2 , 000 כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור