בחן 152195

קיבוץ בצפון מערב הר שומרון , כ 4 ק " מ מצפון לטול כרם . משתייך לתק '' מ . השם סמלי ( בחן פירושו מגדל צופים . ( מיסודה של היאחזות נח '' ל , שהוקמה ב 1953 על "משלט " 82 מימי מלחמת העצמאות . ב 954 ו התיישבו במקום חברי גרעין מארגנטינה . שטחו 3 , 600 דונם , תושביו כ . 300 ענפי חקלאות : כותנה , מטעים , גידולי שדה , רפת , לול . תעשייה : שותפות במפעל למוצרים פלסטיים " ) עוגנפלסט , (" מפעל לייצור מבלטים ומכבשים " ) . תחכום . ( " בקיבוץ מופעל מעון מוגן , בתנאי שכירות , לבני "הגיל השלישי" " ) קיבוץ הורים . ( "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור