בך»א 157168

כפר ערבי גדול במערב הר שומרון 12 , ק"מ ממזרח לראש העין . תושביו כ , 4 , 500 כולם מוסלמים . במקום שרידי יישוב עתיק : מגדל חרב , ברכות , קברות חצובים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור