בדולח 079 082

מושב עובדים ברצועת עזה , כ 3 ק " מ מצפון מזרח לרפיח . משתייך לארגון יישובי "אמנה . " השם סמלי . מיסודה של היאחזות נח '' ל שהוקמה ב 1979 ונתאזרחה ב 982 ו . תושביו , חלקם ישב קודם ביישובי חבל ימית , שפונו ב 1982 בעקבות חוזה השלום עם מצרים . תושביו כ 80 ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור