בת 164137

כפר ערבי מצפון מערב לירושלים , כ 3 ק " מ מצפוךמזרח לקיבוץ מעלה החמישה . שוכן סמוך לדרך הקדומה ממישור החוף לירושלים . תושביו כ . 2 , 000 בינו ובין מעלה החמישה — הר אדר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור