בארי 102 093

קיבוץ בנגב המערבי , כ 8 ק " מ מדרום לעזה . משתייך לתק " מ . על שם בארי ( ברל כצנלסון . ( נוסד ב 1946 ( במוצאי יום הכיפורים , ( במסגרת עליית 11 היישובים בנגב , בידי גרעינים של הנוער העובד , הצופים ועולים מעירק , ונקרא בתחילה " הצופים ב "' ואחר כך "בארות . " בשנים הראשונות נאלצו חברי הקיבוץ לעסוק בעבודות חוץ , בגדרה ובסדום . במלחמת העצמאות הותקף היישוב קשה ויושביו נאלצו לחיות חדשים ארוכים בבונקרים , מתחת לפני האדמה . אחרי המלחמה הועבר היישוב למקומו הנוכחי ( שנקרא משרפה - תצפית , ( כ 3 ק"מ ממזרת למקום הישן . שטחו כ 8 , 000 ו דונם , תושביו כ . 730 ענפי החקלאות : פרדס , רפת , לול , גידולי שדה . תעשייה : מפעל דפוס . במקום—בית עם גדול ומכון ביבליוגרפיה של הקיבוץ המאוחד ושל אוניברסיטת תל אביב . ליד הקיבוץ - מכרות גפרית נטושים . כ 3 ק " מ ממזרח לקיבוץ , בתוך יער בארי -יד אנז"ק : מצבת זכרון לחילות המשלוח מאוסטרליה ומנירזילנד , שפעלו בארץ במלחמת העולם הראשונה ובמלתמת העולם השנייה . אנז '' ק — ( anzc ) ראשי תיבות של "אוסטרליה — ניר זילנד קורפוס . " במקום - רחבת תצפית . מצפון לקיבוץ -שמורת ב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור