בארות »צתק (בנגב) 102096

מקומו הישן של הקיבוץ בארות יצחק , השוכן עתה בשפלת לוד . עתה נותר במקום רק מגדל המים המנוקב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור