1באר רקיק (ביר a# רקיק,אךקיק) 123 079

תל קטן בנגב 9 , ק " מ מצפוךמעדב לבאר שבע , ממזרח לכביש צומת הנשיא-באר שבע . במקום שרידים מן התקופה הכלקוליתית וחרסים המעידים על יישוב למן התקופה ההלניסטית ועד לתקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור