באר מואבים (ביר עסליג126 047 ('

באר קדומה בנגב , בצד כביש באר שבע-ניצנה , ליד צומת משאבים שבין רביבים למשאבי שדה . נקראה בערבית ביר עסלוג . ' לפנים יישוב מרכזי לבני השבט הבדוי עזאזמה . ליד הבאר שרידי תחנת רכבת ומסילת ברזל , שנבנו בידי התורכים והגרמנים במלחמת העולם הראשונה . אתרי כן שימש המקום בסיס להתקפת הבריטים על באר שבע . בתקופת שלטון המנדט הבריטי הוקמה במקום תתנת משטרה , ששימשה בסיס לכוחות הפולשים המצריים במלחמת העצמאות . הבניין פוצץ בית כוחות צה"ל בסוף ההפוגה הראשונה , אך המקום שוחרר רק במבצע "חורב , " שבו גורשו הפולשים מן האיזור כולו . במקום מצבת זכרון לנופלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור