באר מנוחה 162 968

באד בערבה , בצד כביש הערבה , כ 30 ק '' מ מצפון לצומת קטורה , לרגלי גבעת מנוחה . מקור השם - בעקבות השם הערבי ביר אל מליחה ( הבאר הטובה . ( מפיקה מים טובים ובעבר שימשה מקור מים לשבט הבדוי ששכן בסביבה . בעת סלילתו של כביש הערבה הוקם במקום מחנה עבודה . כן שימשה בעבר תחנת יציאה לבני נוער הרפתקניים , שניסו להגיע בסתר אל "הסלע האדום" ( פטרה ) שמעבר לגבול , במרחק 30 ק"מ מזרחה . במקום שתי אנדרטות לזכר הנופלים בעת נסיונם זה . ליד הבאר על גבעה רמה - שרידי מצד נבטי מן , המאה הראשונה . צורתו היתה מלבנית , ממדיו 21 x 18 . 5 מ , ' תוכו חדרים ברוחב 3 מ' ערוכים סביב חצר רחבה . בתקופה הרומית הוקם מעל שרידי המיבנה הנבטי מגדל שמידותיו 9 . 5 x 9 . 5 מ ' ובו 3 חדרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור