באר »תחם 1415 0450

תלולית מלאכותית בקרבת מעיין ליד צומת ירוחם בנגב . החרסים שנמצאו במקום מעידים על יישוב מן התקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור