באר יעקב (ליד רמלה) 134150

יישוב ( מועצה מקומית ) סמוך לכביש רמלה-תל אביב , ממערב לצריפין . על שם רבי יעקב יצחקי , רבם של המתיישבים הראשונים . מיסודה של מושבה , שנוסדה ב 1907 בידי עולים מן הק 1 קז , שעסקו בעיקר בחקלאות . בפרוץ מלחמת העצמאות סבלו תושביה מפעולות כנופייתו של חסן סלמה , שמפקדתו שכנה בגבול המושבה עד שפוצצה ב . 5 . 4 . 48 אחרי המלחמה נקלטו במושבה עוד כ 700 משפחות והיא קיבלה צביון עירוני יותר . כיום נכללים בבאר יעקב גם השכונות והישובים הסמוכים תלמי מנשה , כפר הנוער יוענה ז'בוטינסקי , חוטר . שטח שיפוטה כ 0 , 000 ו דונם , תושביה כ . 7 , 830  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור