באר הלמות (ביר א-זמילי) 118080

תל יישוב עתיק בנגב 13 , ק " מ מצפון מערב לבאר שבע , מדרום למושב תפרח , על גדתו המערבית של נחל הלמות . נקרא בערבית ביר א זמילי . היה מיושב בתקופה הישראלית ובימי שיבת ציון . במקום שכבות אפר . באפיק הנחל , לרגלי האתר , באר ערבית בנויי ולידה ברכה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור