באקה (א־)שךקיה 156 201

כפר ערבי , בן זוגו המזרחי של באקה אל עךביה אשר בצפון השרון . עד מלחמת ששת הימים נכלל בתחום ירדן . תושביו . 3 , 000 בכפר נתגלו שרידי יישוב קדום ( בורות , שברי עמודים וכותרות . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור