באקה (באקה בני צעב) =) ס161179 ('

כפר ערבי בהר שומרון , מצפון לכביש שכם-קלקיליה , כ 5 ו ק " מ ממערב לשכם . תושביו כ . 700  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור