באב (אל־)הוא (תל אל-ע'ראם) 223 283

חורבה גדולה בצפון רמת הגולן , בצד כביש מסעדה-עין זיון , ליד מרום גולן . פירוש השם שער הרוחות , על שום הרוחות המערביות החזקות הנושבות באיזור . נקראת גם תל אל עךאם על שם התל מדרום לה . במקום שרידי מיבנים ואבני גזית פזורות , המעידים על יישוב בימי המשנה והתלמוד . בכפר מנצורה השכן מדרום מזרח נמצאו שתי כתובות יווניות , שהובאו כנראה מכאן . מדרום לחורבה מאגר מיס , שלידו נמצאו כלי צור מתקופות האבן הקדומה והתיכונה . במקום שמורת טבע קטנה : ברכה ובה צמחי מים נדירים ודוחי נדיר ( טריטון הפסים . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור