אתר ספיר (א^וד־גנח־ת) 200 252

תחנת השאיבה הראשונה של "המוביל הארצי . " הוקמה בצפון ים כנרת , כ 9 ק " מ מצפון לטבריה . נקראת ע"ש פנחס ספיר - ממעצבי הכלכלה בישראל ( שר אוצר ושר המסחר והתעשייה . ( משאבות ענק , מחופרות בתוך תל , שואבות כאן מים מים כנרת ומעלות אותם לרום של 200 מ , ' עד לגובה פני הים . מכאן זורמים מוזרמים המים דרומה בכוח הגרוויטאציה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור