אתרהר1עה 136035

יישוב ומצודה על גבעה סמוכה לנחל הרועה , כ 5 ק " מ מצפון מזרח לשדה בוקר . ממצאי החרסים אופייניים למאה ה 0 ו לפסה " נ .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור