אתר הפר 181 202

אתר פולחן מתחילת תקופת הברזל בצפון השומרון , כ 7 ק '' מ ממזרח לתל דותן . נתגלה לאחר שנמצא בו , במקרה , פסלון ברונזה של פר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור