110119 errorr

עיר חוף בדרום הארץ , לחוף הים התיכון . על שם העיר המקראית אשקלון , ששכנה באיזור זה . הוקמה אחרי מלחמת העצמאות . במארס 1949 הוקם כאן מושב שנקרא מגדל גד . המושב פוזר באוקטובר , 1949 והיישוב התקיים כעיירה עד ו 95 ו , שבה הוקמה מגדל אשקלון . ב 1950 החלה בניית השכונה " אפרידר" במימון הפדרציה הציונית בדרום אפריקה . ב 1955 אוחדה השכונה עם מגדל אשקלון והיישוב המאוחד כונה אשקלון . מאז התפתח עד שנעשה עיר . שטח שיפוטה כיום כ 45 , 000 דונם , מספר תושביה כ . 89 , 800 בעיר איזור תעשייה גדול , בתי מלון רבים , נמל נפט , תחנת כוח ובית החולים המשרת את תושבי אשקלון והסביבה . הפרק הלאומי של אשקלון משמש אתר תיירות וטיולים . במקום מוזיאון עירוני ( שנפתח ב 988 ו , ( מרכזיה פדגוגית "בית עלי" ובית "יד לבנים . " ב 1993 הוחל בבניית מרינה ובפיתוח חוף הים מחדש . אשקלון העתיקה ( נ '' צ 1171 ו ( 107 תל גדול על שפת הים , מוקף גן ובו שרידים עתיקים , מדרום לאשקלון של ימינו . כאן מקומה של אשקלון העתיקה , מן הערים החשובות בארץ לתקופותיה השונות . נזכרת בתעודה המונה את כיבושי רעמסס השני ב 1280 לפסה " נ . יהושע לא ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור