אשדוד 116135

עיר נמל בדרום הארץ , בשפך נחל לכיש . על שם אשדוד המקראית , ששכנה באותו איזור . אחרי מלחמת העצמאות הוקמו באיזור זה מעברת עולים וכמה יישובים חקלאיים . רק ב 1957 הוחלט לבנות כאן עיר ונמל לדרום הארץ . הנמל נחנך ב 1966 ואשדוד החלה מתפתחת בצעדי ענק . שטח השיפוט של העיר מקיף כיום 34 , 000 דונם , מספר תושביה כ . 146 , 900 תל אשדוד ( נ '' צ ( 117129 תל עתיק במרחק ב ~ ר a " p מדרום לאשדוד של ימינו , בתוך הכפר הערבי הנטוש איסדוד . כאן מקומה של אשדוד המקראית , שהיתה עיר כנענית תשובה בצד " דרךהים" ואחת מחמש ערי פלשת . אליה הביאו הפלשתים את ארון הברית , שנשבה במערכת אפק . המלחמות בין יהודה לאשדוד נמשכו בתקופות השופטים והמלכים , בימי בית ראשון ובימי בית שני . נכבשה בידי החשמונאים והיתה לעיר עצמאית עם נמל משלה ( אשדוד ים . ( אחר כך נכנעה לכובשי הארץ השונים , ובין השאר שימשה זירת מלחמה בין הצלבנים למוסלמים . על הריסותיה הוקם הכפר הערבי איסדוד . במלחמת העצמאות הגיע עד כאן הצבא המצרי , וקרבות קשים ניטשו בסביבה עד שהצבא המצרי כמעט שבותר ורק בקושי עלה בידו להחלץ . אשדוד ים מינת אל קלעה ( נ '' צ 1421321 ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור