ארגמן 199175

מושב עובדים בבקעת הירדן , בצד כביש הבקעה 8 , ק " מ מצפון לגשר דאמיה . משתייך לארגון יישובי חרות-בית " ר . השם : ראשי תיבות השמות אריק רגב וגד מנלה — שני מפקדי צה '' ל שנפלו באיזור הזה בעת מרדף אחר מחבלים . ראשיתו 968 ) ו ) היאחזות נח '' ל , שאוזרחה ב . 1971 ב 1973 חל משבר במושב ורוב חבריו עזבוהו . ב 1974 הוסב למושב עובדים והחל להתפתח מחדש . שטחו כ 4 , 500 דונם . המתיישבים רובם ילידי הארץ וקצתם יוצאי תימן , אירופה ומרוקו . מספרם כ 60 ו . ענפי חקלאות משותפים : פרדס , מטע , לול . מרבית המפרנסים עוסקים גם בעבודות חוץ . ממערב למושב-שמירת חייבה : שמורת הרים מסולעים ( רס אל חרובה ורס חמצה ) וצמחיית בתת ספר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור