ארבל 186 246

מושב עובדים בגליל התחתון , בבקעת ארבל 4 . 5 , ק '' מ מצפון מערב לטבריה . משתייך לתנועת המושבים . השם תנ " כי . נוסד ב 949 ו בידי חיילים משוחררים ' ) ארגון החייל ( ' והיה בתחילה מושב שיתופי . מספר התושבים כ . 330 ענפי כלכלה עיקריים : מטעים , זיתים , אבוקדו , צאן , בקר , פלחה ומכוורת . ארבל מוזכרת בנבואות הנביא הושע כבית ארבאל ואחרי כן בתיאורי מרד החשמונאים . בימי בית שני התבצרו הקנאים במערות שבסביבה , עד שהושמדו בידי חיילי הורדוס . בתקופת המשנה נתפרסמה בשדות הפשתן שלה . מצפוךמערב למושב — שרידי יישוב ובית כנסת מתקופת התלמוד ( ח ' רבת אירביד . ( בצדי נחל ארבל מצויות מערות רבות . בקרבת מקום - שרידי מצודה עתיקה , אחת מ 7 ו המצודות שהקימו קנאי הגליל בעת המתנגד רומי . בתקופה הערבית נקראה המצודה קלעת מעאן ובין השאר שימשה את המושל הבדוי דהר אל עומר . החורבות והמערות נכללות בשמירת ארבל — שמורה הכוללת את נחל ארבל , מבצר ארבל , הר נתאי וחרבת ורדים . בחלקו התחתון של הנחל-קניון מצוקי ובקירותיו מערות . מבצר ארבל הוא מבצר מערות , שמקצתן שימשו למגורי אדם בתקופות פךהיסטיריות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור