אפק (בעמק זבולון) 162 249

קיבוץ בעמק זבולון 3 , ק " מ ממזרח לקרית ביאליק . השם תנ"כי : עיר בנחלת שבט אשר ( יהושע י"ט , ל . ( ' משתייך לתק " מ , נכלל במועצה אזורית בעמן . גרעין המתיישבים הראשון ' , פלוגות ים , ' התארגן ב , 1935 התנחל ב 939 ו מדרום לעכו ונקרא "משמר הים . " במרוצת הזמן הצטרפו לקיבוץ עולים מפולין ומגרמניה . לפני הקמת המדינה שימש בסיס ללוחמי הפו"ש , הפלמ '' ח והפלי " ם . ב 1948 עבר הקיבוץ למקומו הנוכחי . שטחו כ 9 , 200 דונם , תושביו כ . 460 ענפי חקלאות : מטעים , תבואה , דגה , דיר , רפת , לול . תעשייה : מפעל לשעוני לחץ " ) מגן אפק , (" מפעל לייצור מכשור רפואי " ) לימפה פרס , ( " מפעל טוויה וסריגה ל'אסיב , ( " מפעל בגדים " ) חננית . (" כ 1 . 5 ק " מ ממערב לקיבוץ אפק , ליד מקורות הנעמן-תל יישוב עתיק . על פי החרסים שנתגלו במקום היה כאן יישוב בתקופה הכנענית המאוחרת ובתקופה הישראלית הקדומה . לפי הסברה כאן היה מקומה של העיר המקראית אפק . במקום - חורבות מיבנה צלבני ( בת , (' שמפלסו התחתון שימש טחנת מים . ממזרח לתל - שמוות בצת אפק הכוללת את מקורות נחל נעמן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור