*אפיק 216 243

קיבוץ בדרום רמת הגולן 6 , ק"מ ממזרח לעין גב , בצד כביש אל חמה-חספץ . משתייך לתק '' מ . נקרא בשם היישוב הערבי הנטוש פיק , שלידו הוקם , כשם העיר אפק או אפיק בתקופת התלמוד . הקיבוץ הוקם בידי חברי גרעין נח"ל , שהתיישבו ב 967 ו בהיאחזות נח " ל גולן , התאזרחו ב 1972 וב 973 ו התיישבו במקום הנוכחי . שטחו כ 4 , 500 דונם , תושביו כ . 240 ענפי חקלאות : רפת , ירק , לול , גידולי שלחין . תעשייה : "אפיקמוצרי הדפסה . " הקיבוץ שותף באתר חמת גדר ( אל חמה . ( עתיקות בסביבה - שרידים מן התקופה הכנענית , שרידי בית כנסת עתיק , שרידים מן התקופה העותומנית . בתחום המתנה הצבאי הסורי לשעבר , ליד העיירה הנטושה פיק — שרידי יישוב קדום . אולי מקומה של אפק , שאליה עלה בן הדד מלך ארם להלחם עם ישראל ( מלאכים א , ' כ , ' כ " ו . ( בבתי העיירה הנטושה משובצים פריטי מיבנים עתיקים ( כותרות , בסיסים ואבנים מגולפות . ( בסוף המאה ה 9 ו נמצא כאן עמוד ועליו חרותות המלים "אנא יהודה חזאנה " ( אני יהודה החזן . ( על פי החרסים היה המקום מיושב מן התקופה הכנענית התיכונה , בעיקר בימי המשנה והתלמוד , ואחרי כן בתקופות הערבי והעותו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור