מפתח המקומות

מפתח המקומות אבו גוש ( קרית אל ענב ) , 109 277 , 270 אבן ישראל ( שכונה ) , 324 , 292 511 , 359 אדירנה 651 , 115 , 113 , 80 אדמות אל גיחשה , 327 , 323 328 אדמות אל טואל 348 אדמת אבו ליל 244 אדמת אזדינה 591 אדמת אל בטמה 348 , 347 , 316 אדמת אל בצה 639 אדמת אל ג'באליה 244 אדמת אל חאכורה 332 , 330 אדמת אל חבאיל 457 , 267 אדמת אל חיבה 639 אדמת אל ח 'דר 242 אדמת אל חילה 272 אדמת אל חמאמי 643 אדמת אל טנטור 272 אדמת אליהו נבון 338 אדמת אל יהודיה — ראה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי