רשימת קיצורים ביבליוגרפיים

רשימת קיצורים ביבליוגרפיים El = The Encyclopaediaof Islam , New Edition , Leiden , 1960- El = The Encyclopaediaof Islam , Leiden 1913-1918 אבו מנה , שורשים des Islams , 34 ( 1994 ) , pp . 173-203 B . Abu Maneh , 'The Islamic Roots of the Gulhane Rescript " , Die Welt = אביטבול , שליחות = מי אביטבול , "שליחות לעזרת יהודי מארוקו — מבוא והערות ( שתדלנותו המדינית של משה מונטיפיורי למען קהילות ישראל במזרח , " ( פעמים , 20 , ( 1984 ) עמי . 54-46 אביצור , חיי יום יום = ש' אביצור , חיי יום יום בארץ ישראל במאה התשע עשרה , תל אביב תשל"ג . אביצור , לתולדות = שי אביצור , "לתולדות ביקור חולים ( בית ניקולייסון ) בעיר העתיקה , '' קרדום , 17-16 ( תשמ"א , ( עמי . 95-89 אבישר , ספר חברון = ע' אבישר ( עורך , ( ספר חברון עיר האבות ויישובה בראי הדורות , ירושלים תש '' ל . אבן עאבדין , רד אל מחתאר = מחמד אמין אבן עאבדין , רד אל מחתאר עלא אל דר אל מח'תאר , ד , קהיר 1325 להגירה . אבן אור וביבר , בלב ירושלים = ש' אבן אור וי' ביבר , בלב ירושלים — אתרים ברח' יפו וברח' הנביאים , ירושלים תשמ '' ט . אבן אור , בנינים...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי