רשימת התעודות

רשימת התעודות מס' עמוד התעודה 1 מורשה לקהילה מטעם השלטונות 2 10 התחשבנות בין מיופי כוח הקהילה בצפת 1 ו 3 השלטונות ממנים מיופה כוח לרבנים הראשיים 13 4 גירוש חרב"א מירושלים 5 14 מינוי עוזר לרב הראשי 6 15 מינוי הרב חיים דוד חזן לרב ראשי 7 16 דרגה שלישית של המג'ידיה לרב חיים דוד חזן 8 17 היתר שחיטה לאשכנזים 9 17 מינוי הרב יש"א ברכה לרב ראשי 22 10 הרב יעקב שאול אלישר מייפה כוחו של משה נבון 11 27 האם שיפוץ בית עניי היהודים מזיק לשכן המוסלמי ? 12 33 "חצר האשכנזים" — מצבה המשפטי והפיזי 13 35 בית יצחק מימון שייך להקדש היהודים בטבריה 14 36 רכישת שני גני ירק על ידי הקדש היהודים 37 15 שיפוץ "חצר האשכנזים" 16 37 בקשת הקהילה לבנות מאפייה וחדרים לענייה 7 41 ו הקאדי מתיר לשפץ ולבנות מאפייה וחדרים לבני הקהילה 18 42 צו מושל דמשק המתיר לשפץ ולבנות מאפייה וחדרים לבני הקהילה 19 44 הינזקות חצר היהודים ביפו מבנייה סמוכה 44  אל הספר
יד יצחק בן-צבי