לא. ייפויי כוח

לא . ייפויי כוח בחל ק מן התעודות שהבאנו לעיל הופיעו ייפויי כוח שנתנו יהודים כחלק מעסקאות כלכליות שהתבצעו בפני בית המשפט . ככל שהתרחבה הפעילות הכלכלית בירושלים במחצית השנייה של המאה הי"ט כן גדל מספרם של ייפויי כוח כאלה , שהיה להם , ככל הנראה , תפקיד חשוב מאור בחיי תושבי העיר והמבקרים בה . להלן מובא רק מספר קטן של תעודות העוסקות בייפויי כוח , את חלקן סיכמנו בקצרה ועוד רבות מהן הזכרנו בהערות השולים . היו ייפויי כוח שניתנו לגבי נכסי דלא ניידי מחוץ לארץ ישראל בערים רחוקות באימפריה העות'מאנית — סלוניקי , איסתנבול , חלב , בגדאד ואף בבוכארה שמחוצה לה ( תעודות מס' . ( 636-632 קבוצה אחרת מקבצת ייפויי כוח לגבי נכסים בארץ ישראל ( חוץ מירושלים ) ו בכפר פג'ה , בעיר יפו , במחוז יפו , בכפר אמלבס , בצפת , בטבריה ובחיפה ( תעודות מס' . ( 643-637 רבות מכולן , מטבע הדברים , היו התעודות שבהן נמסרו ייפויי כוח לגבי נכסים בירושלים בין החומות ומחוצה להן ( תעודות מס' . ( 673-644 ייפויי הכוח נמסרו , בדרך כלל , לבני משפחה או לרבנים ולאנשי ציבור אחרים בתוך הקהילה , ונגעו לנכסים או לחובות בין יהודים לבין עצמם , אך ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי