כדו. אפוטרופסות

כדו . אפוטרופסות דמי מזונות נפסקו , בדרך בלל , בשהוכחו עוניים והיעדר בושר התפרנסות האם וילדיה . הקבוצה הבאה של תעודות — גדולה הרבה יותר מקודמתה , עוסקת בדאגה לפרנסתם של ילדים שנותרו יתומים מאב או מאם , ואשר עמדו לזכותם נכסי דלא ניידי , שנוהלו על ידי אפוטרופוס — לרוב בן משפחתם , בצו בית המשפט . צו כזה ניתן כדי להבטיח את שלמות הנכס ואת הזכויות זמן קצר לאחר שנתייתמו , ותקפותו נמשכה שנים מספר . לעתים שב עניינם ומועלה בבית הדין , בדרך כלל על ידי האפוטרופוס עצמו , בהידרשו בשם טובת הקטינים לשנות את מעמד הנכס — למכרו תמורת מזומנים או להחליפו בנכס אחר . הרישומים שנערכו בבית הדין מאפשרים לנו אפוא הצצה גם לנושא זה . בשנת 1884 בא שמחה היהודי לבית הדין וביקש את אישורו למכור את חלקם של שלושת ילדיו היתומים מאמם , כמחצית של בית בן שתי קומות שנמצא מחוץ לחומת העיר . כשנתיים קודם לכן מושכן הבית לזכותו של יהודי אחר , יצחק לפקין מחברון , אשר בא לתבוע את כספו עם סיום תקופת המשכון . שמחה , כאפוטרופוס על נכסי ילדיו , ביקש את אישורו של הקאדי למכור את חלקם בנכס ליהודי שלישי , שהביע את רצונו לקנותו במחיר ראלי , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי