כז. מזונות

כז . מזונות תשלום מזונות הוא תופעה הקשורה בשני הסעיפים שפורטו זה עתה , דהיינו , גירושין ותשלום המוהר המאוחר כתוצאה ישירה מסיום חוזה הנישואין . בגלל היעדר מקורות פרנסה עצמאיים הייתה האישה המגורשת , כמוה בילדיה הקטינים , זקוקה לתמיכה כספית סדירה לכיסוי הוצאות החיים האלמנטריות " ) נפקה . ( " בשוני מפעולת הגירוש , שפעמים הרבה הייתה מלווה בהתחייבות או בחיוב הבעל לשאת בדמי המזונות , הרי בעשורים האחרונים של השלטון העות'מאני מתגלה בתדירות גבוהה יחסית יותר מבעבר הצורך בפסיקת מזונות כתוצאה מנטישת המשפחה . כאמור , אין זו תופעה חדשה , אולם ייתכן שהשינויים שעברו על ארץ ישראל לקראת סוף המאה אפשרו , בין השאר , יתר מוביליות טכנית וחברתית , שאחד מביטוייה היה נטישת המשפחה ואף מעבר לעיר אחרת . אסתר היהודייה , שגרה בשכונת היהודים ואשר זהותה אומתה בעדותם של שני יהודים מבגדאד , ביקשה את עזרת הקאדי בחיוב בעלה , גם הוא מבגדאד , שנטש אותה והותירה ללא כל מקור מחיה . הבעל הנוטש הודה בטענתה , ואז חייב אותו הקאדי לשלם לה מזונות בגובה 2 . 5 גרוש לכל יום ( תעודה מס' . ( 578 בעל אחר , יהודי מוגרבי , שאישר גם הוא תביע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי