כד. הקדשים

כד . הקדשים אחת הדוגמאות המאלפות לשימוש שעשו יהודים במוסד מוסלמי היא הקמת הקדשים " ) וקף" ר' "אוקאף ( " ורישומם בבית הדין השרעי . תופעה זו בולטת במיוחד בסוף המאה הי"ט והיא מעידה על השפעתה של החברה המוסלמית על נתיניה היהודים ועל יכולתם של האחרונים לנצל מוסד מוסלמי זה לצורכיהם . חידוש לא היה בכך : הקדשים של נכסי דלא ניידי הוקמו על ידי יהודים בירושלים גם במאות הקודמות של השלטון העות'מאני ואף קודם לכן , בימי השלטון הממלוכי , כפי שהראינו בכרכים הקודמים של ספר זה . ואולם במאה הי"ט נתרחשה פעילות אינטנסיבית גם בנושא זה : לא עוד תופעות פזורות , אלא גידול כמותי מרשים ביותר , שהיקפו הגיע למאות של הקדשים יהודיים בירושלים במחצית השנייה של המאה הזאת ובעשור הראשון של המאה הכ . ' היה זה ביטוי לגידול הניכר של האוכלוסייה היהודית , אשר לווה בהתחזקות כלכלית שתמציתה הייתה רכישת נכסי דלא ניידי רבים . כדי לעגן את המשך האחיזה בנכסים אלה ולהבטיח את ההכנסות העתידיות לבני המשפחה ולצאצאיהם , אך לא פחות מכך את מימון צורכי הקהילה ככלל — הוקדשו רבים מהנכסים הללו במתכונת המקובלת באסלאם . ההקדש המוסלמי הוא אכן אחד המו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי