כג. חובות כספיים

כג . חובות כספיים מספר גדול מאוד של תעודות , שמהן הבאנו להלן רק כמה דוגמאות , מעיד על השתתפות יהודים בעסקאות מסחריות או בהלוואות ישירות של כספים , ומכאן שהיו מעורבים היטב בחיי הכלכלה במאה כולה , ובמיוחד במחצית השנייה שלה . פטירתו של אדם הייתה נקודת משבר בתהליך החזרת חובות כספיים , שהיה קשור בהם , בין אם כזכאי או כחייב . ברוב המקרים היו נתבעים יורשיו של הנפטר להחזיר את חובו מן הירושה , ואז היה על התובעים להוכיח כי , אכן , הונחלה ירושתו לאלה שנותרו אחריו . בנו של סוחר יין , למשל , הודה ב 3 ו , 18 כי אביו היה חייב לתושב מוסלמי מהכפר סלואן סכום נכבד , אך לטענתו לא ירש ממנו מאומה , ולכן פסק הקאדי כי אין לחייבו לשאת בנטל זה ( תעודה מס' . ( 288 כשמת בן למשפחת אקמיע המוסלמית תבע יהודי את יורשיו על חוב של כ םם 3 , 0 גרוש תמורת הלוואה שנתן לנפטר , אך היורשים טענו כי אביהם לא הוריש להם דבר זולת כלים להכנת עוגות "כנאפה" שמושכנו ממילא כבטוחה להלוואה אחרת , ואילו מהקדש המשפחה גם כן אין לגבות דבר , שהרי עם מות הנהנה אין בניו זכאים עוד לדבר מן ההקדש ( תעודה מס' . ( 292 לעומת זאת , כשהוכיח רב יהודי מכ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי